Data publikacji w serwisie:

Udział doktoranta UAM w przygotowaniu raportu ONZ

Od półtora roku mgr Łukasz Szoszkiewicz, doktorant z Zakładu Prawa Konstytucyjnego, jest zaangażowany w prace nad raportem UN Global Study on Children Deprived of Liberty

(https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/StudyChildrenDeprivedLiberty/Pages/Index.aspx) prowadzone przez prof. Manfreda Nowaka. W dniu 19 listopada, w siedzibie ONZ w Genewie, odbyła się premiera pełnej wersji raportu, którą można przeczytać pod poniższym linkiem: https://omnibook.com/Global-Study-2019/

Pełniąc funkcję koordynatora analizy danych, mgr Łukasz Szoszkiewicz odpowiadał za opracowanie modeli statystycznych, które pomogły w oszacowaniu liczby dzieci pozbawionych na świecie w różnych sytuacjach, w szczególności przebywających w więzieniach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach dla cudzoziemców (migrantów). Łącznie, na świecie jest ponad 7 milionów dzieci pozbawionych wolności.

O wynikach badania intensywnie informują media - materiały prasowe pojawiły się w The Guardian (https://bit.ly/2Xrqyh7), Reuters (https://bit.ly/2KR3EdL), Al Jazeera (https://bit.ly/2KAnQk4) i wielu innych.

Z wynikami badania, oprócz lektury samego raportu, można zapoznać się w trakcie kursu online uruchomionego przez Global Campus for Human Rights. Zachęcamy do udziału: https://bit.ly/337cpXG