Data publikacji w serwisie:

Uroczystość podsumowania drugiej edycji "Warsztatów dydaktycznych UAM"

17 czerwca 2019r. w Sali Senatu UAM odbyło się spotkanie podsumowujące drugą edycję ogólnouniwersyteckiego projektu "Warsztaty dydaktyczne UAM", organizowanego przez Radę ds. Jakości Kształcenia.

Celem projektu, który zyskał miano „dydaktycznych poniedziałków”, jest nie tylko wzajemne samokształcenie w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim, ale także nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz integracja środowiska nauczycieli akademickich.

Przybyłych na spotkanie powitała Prorektor ds. kształcenia, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk. Serdecznie podziękowała w imieniu swoim, jak również JM Rektora, prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego wszystkim prowadzącym za chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz kompetencjami, jak również uczestnikom za to, że tak licznie i chętnie korzystali z projektu.

Podczas uroczystości Prorektor ds. kształcenia wręczyła podziękowania nauczycielom akademickim, którzy prowadzili warsztaty dla swoich koleżanek i kolegów.

Następnie kierownik Biura Rady ds. Jakości Kształcenia dr Agnieszka Kamisznikow podsumowała w swojej prezentacji obie edycje projektu. Sukces drugiej edycji „Warsztatów dydaktycznych UAM” zachęcił organizatorów do kontynuowania projektu w kolejnych latach.

W dalszej części podjęto dyskusję nt. „Jakość kształcenia w kontekście uczelni badawczej”. Debatę otworzyła Prorektor, prof. Beata Mikołajczyk, która przybliżyła zebranym proces ubiegania się Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o status uczelni badawczej w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem programu jest wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego. W swoim wystąpieniu Prorektor ds. kształcenia podkreśliła, że uczelnie badawcze będą realizować opisaną we wniosku strategię „na rzecz doskonałości naukowej” wraz z podnoszeniem jakości kształcenia w silnym związku z badaniami naukowymi.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy warsztatów mogli odebrać świadectwa uczestnictwa w szkoleniach.