Data publikacji w serwisie:

VII Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje”

Rusza VII Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” 2024! Konkurs odbędzie się w ramach XXVII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, pod Patronatem JM Rektor UAM i Dziekanów Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa.

Twórcza wyobraźnia niejedno ma imię! Laboratorium Edukacji Artystycznej WSE UAM serdecznie zaprasza studentów UAM do podjęcia artystycznego wyzwania i wzięcia udziału w tym inspirującym wydarzeniu. Aktywizacja myślenia oraz działania twórczego sprawia, że tam, gdzie brakuje już słów, zawsze jest czas na sztukę! Warto też powalczyć o cenne nagrody ufundowane przez JM Rektor UAM, Dziekanów WSE i WAiK oraz Rodzinę Patrona.

Celem konkursu jest aktywizacja plastyczna studentów UAM, budowanie refleksji twórczej, świadomości wizualnej oraz promowanie sztuki i własnej ekspresyjności na forum UAM. Konkurs adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów podyplomowych i doktoranckich wszystkich lat, kierunków i wydziałów UAM.

Tegoroczne hasło: „Przestrzenie wyobraźni” wskazuje na nieograniczone możliwości naszego myślenia, odczuwania i działalności twórczej. Można by rzec: ile osób, tyle różnych sposobów obrazowania. Z drugiej strony „pożywką” dla wyobraźni może być wszystko to, co jest dla twórcy szczególnie ważne, ekscytujące, inspirujące, zapisane w pamięci i w doświadczeniu. Wyobraźnia twórcza wprowadza nas w meandry teraźniejszości, ale jakże często dryfuje w niezdefiniowanej czasoprzestrzeni odczytywalnej poprzez system kodów, emocji i kreacji twórcy. Zakładamy więc, że uczestnicy konkursu zaproszą nas do wniknięcia w ich przestrzenie wyobraźni, które pod wieloma względami mogą się zdecydowanie różnić, ale nigdy nie pozostaną obojętne.

Konkurs posiada już swoją historię, o czym świadczy cykliczność tej artystyczno-edukacyjnej imprezy, na którą składa się osiem edycji międzywydziałowych i obecnie już siódma formuła uczelniana.

Głównym organizatorem i inicjatorem konkursu plastycznego jest prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek (Laboratorium Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM). Funkcję Sekretarza konkursu pełni Malwina Suchanek (Studenckie Koło Edukacji Artystycznej „Pro Arte”).

Termin składania prac upływa z dniem 5 kwietnia 2024 r. Prace należy składać osobiście, na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89, w Poznaniu, w budynku D:

  • w każdy wtorek w godz. 10.00 – 11.15 i 11.30 – 14.45, pok. 008,
  • w każdą środę w godz. 13.15 – 14.45, pok. 008,
  • w każdy czwartek w godz. 9.45 – 13.00, s. 002.

Do konkursu można zgłosić realizacje plastyczne z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii lub technik mieszanych. Każdy z uczestników może złożyć łącznie do 3 prac. Poza pracami malarskimi wykonanymi na podobraziach, format innych prac malarskich, rysunkowych, graficznych lub wykonanych w technikach mieszanych, nie powinien przekraczać formatu 100 x 70 cm. W przypadku fotografii, za najmniejszy format uznaje się format zdjęcia A4 (297 x 210 mm, rozdzielczość – minimum 300 dpi).

Finał, rozstrzygnięcie konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej, przewidziany z udziałem Władz Rektorskich i Dziekańskich, społeczności akademickiej i zaproszonych gości, zaplanowano na 18.04.2024 r. o godz. 13.00 w „Galerii Akademickiej” Collegium im. Floriana Znanieckiego UAM, Szamarzewskiego 89. bud. E. Wystawę pokonkursową będzie można oglądać w terminie 18.04 – 30.06.2024 r.

Adres do korespondencji: konkursplastyczny.uam@amu.edu.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy (.doc)

Pobierz regulamin konkursu (.doc)