Data publikacji w serwisie:

Warsztaty metodologiczne organizowane przez Wydział Socjologii UAM oraz Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach metodologicznych organizowanych przez Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego i Wydział Socjologii UAM, które odbędą się 25-26 stycznia i 1-2 lutego 2020 r. w Poznaniu.

W tegorocznej propozycji znaleźć można aż 8 nowych propozycji warsztatów oraz kursy, które od lat cieszą się zainteresowaniem badaczy społecznych i innych osób chcących poszerzyć swoje umiejętności posługiwania się różnymi metodami wytwarzania oraz analizowania danych jakościowych i ilościowych.

Oferujemy warsztaty z zakresu prowadzenia, projektowania oraz etyki badań jakościowych oraz ilościowych, metodologii teorii ugruntowanej, fenomenologii, metodologii Design Thinking, wykorzystania aplikacji na urządzenia mobilne w badaniach społecznych, czy pisania tekstów naukowych do zagranicznych czasopism.

W tym roku będziemy mieli przyjemność gościć m.in.  prof. Krzysztofa Koneckiego prof. Piotra Chomczyńskiego, prof. Jakuba Niedbalskiego, prof. Marka Gorzko, dr Bogusławę Błoch, dr Martę Skowrońską, dr Martę Borkowską-Bierć, dra Andrzeja Siatkowskiego, dra Łukasza Rogowskiego, dra Macieja Frąckowiaka.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres fz.warsztaty@gmail.com do 20.12.2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). W odpowiedzi otrzymają Państwo informację na temat umieszczenia na głównej liście uczestników albo na liście rezerwowej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wniesienie opłaty w wysokości 390 zł (opłata dotyczy jednego warsztatu) w terminie do 15 stycznia 2020 r. na konto Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego (PKO BP 62 1020 4027 0000 1202 1121 2125; w tytule: imię i nazwisko uczestnika i nazwa warsztatu) oraz przesłanie do tego czasu potwierdzenia dokonania przelewu na adres fz.warsztaty@gmail.com.

Więcej informacji na stronie: http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/warsztaty20/

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2644285352294597/


Proponowana przez nas lista warsztatów obejmuje:

Warsztaty 25.01.2020 r.

Etyka badań jakościowych: zarządzanie projektem badawczym od strony regulacji i dylematów etycznych – dr Łukasz Rogowski

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. cz. 1 – prof. Piotr Chomczyński

Badania ilościowe cz. 1. Przygotowanie i organizacja badań ilościowych – dr Maciej Kokociński

Metodologia myślenia projektowego – Design Thinking – dr Marta Skowrońska

Kiedy badacz jakościowy powinien sięgać po metody ilościowe (eksperymentalne, quasi-eksperymentalne i korelacyjne)? – dr Bogusława Błoch

Warsztaty 26.01.2020 r.

Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. cz. 2 – prof. Piotr Chomczyński

Badania ilościowe cz. 2. Statystyczna analiza danych ilościowych – dr Maciej Kokociński

Monitoring jakości życia w miastach – dr Andrzej Siatkowski

Warsztaty 01.02.2020 r.

Zarządzanie zespołem w projekcie badawczym – dr Marta Borkowska-Bierć

Komputerowa analiza danych jakościowych. Podstawowe zasady oraz przykłady bezpłatnego oprogramowania – prof. Jakub Niedbalski

Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych – prof. Krzysztof Konecki

Pisanie tekstów naukowych cz. 1 – prof. Piotr Chomczyński

Aplikacja na urządzenia mobilne w badaniach społecznych. Doświadczenia z budowy i wykorzystania na podstawie projektu DE-RE-BORD – dr Maciej Frąckowiak

Warsztaty 02.02.2020 r.

Analiza pól semantycznych – łączenie podejścia ilościowego i jakościowego – dr Marta Borkowska-Bierć

Analiza danych jakościowych z wykorzystaniem oprogramowania NVivo – prof. Jakub Niedbalski

Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie autoobserwacji – prof. Krzysztof Konecki

Metodologia teorii ugruntowanej: analiza danych i generowanie teorii – prof. Marek Gorzko

Pisanie tekstów naukowych cz. 2 – prof. Piotr Chomczyński