Data publikacji w serwisie:

Warsztaty online "Praca ze studentem w spektrum autyzmu"

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w zdalnym szkoleniu z zakresu pracy ze studentem w spektrum autyzmu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
  • doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
  • pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach

Cel szkolenia

Szkolenie ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat zespołu Aspergera istotnej z punktu widzenia nauczyciela akademickiego. Nastawione jest na praktyczne rozwiązania w organizowaniu procesu kształcenia studentów oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Głównym celem jest uczynienie pracy wykładowcy łatwiejszą, bardziej efektywną i satysfakcjonującą – w szczególności dotyczy to pracy ze studentami z nietypowymi potrzebami edukacyjnymi.

Będziemy rozmawiać m. in. o:

1. Podstawowych informacjach wprowadzających dot. Zespołu Aspergera w spektrum autyzmu;

2. Cechach charakterystycznych funkcjonowania poznawczego, społecznego i komunikacji osób dorosłych z ASD;

3. Prawdach i mitach o uzdolnieniach i talentach u osób z ASD – jak je odnaleźć i rozwijać?

4. Adaptacji procesu dydaktycznego dla wysokofunkcjonujących osób z ASD – poszukiwaniu rozwiązań w praktyce;

5. Pracy indywidualnej z osobami z ASD – poszukiwaniu rozwiązań;

6. Reagowaniu w sytuacjach trudnych i nietypowych;

7. Racjonalnym wsparciu zamiast taryfy ulgowej.

Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb pracowników dydaktycznych na poszczególnych spotkaniach z uwzględnieniem specyfiki studiów i procesu studiowania, odmiennej na kierunkach humanistycznych, lingwistycznych i ścisłych.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze studentami w spektrum autyzmu. Każde ze szkoleń składa się z jednego 4-godzinnego spotkania oraz części e-learningowej szkolenia. Grupy liczą 15 osób. Spotkania odbywają się online. Ze względu na różnorodną specyfikę pracy wykładowców i doktorantów, przygotowaliśmy 7 terminów szkoleń.

Terminy szkoleń

Grupa 1: 15.02 godz. 9.00-12.15

Grupa 2: 02.03 godz. 16.00-19.15

Grupa 3: 18.03 godz. 9.00-12.15

Grupa 4: 14.04 godz. 16.00-19.15

Grupa 5: 08.05 godz. 9.00-12.15

Grupa 6: 11.05. godz. 16.00-19.15

Grupa 7: 09.06. godz. 16.00-19.15

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAklPUslF7JSlDrtqEqbgGE9FUQVNUN1NJSzFLQUtMTTQyQTJaQzEzNTdXUC4u

Prowadzącą szkolenia jest dr Aneta Wojciechowska.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.