Data publikacji w serwisie:

Wskaż ulubione miejsca w Poznaniu. Weź udział w badaniu

Zachęcamy do wzięcia udziału, w trwającym na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, badaniu na temat pozytywnych i negatywnych miejsc w Poznaniu. Prowadzone są one w ramach międzynarodowego projektu, realizowanego we współpracy z University of Texas at Austin, pt.: „Treści i konteksty komunikacyjne miejsc nie-tożsamościowych (generycznych) w Erze Cyfrowej”.

Aby uczestniczyć w badaniu wystarczy wejść na stronę http://poznan.geplace.eu i odpowiedzieć na kilka pytań połączonych z mapą.

Badanie pozwoli zredefiniować znaną koncepcję, ale także przyczyni się do powstania interesującej mapy cyfrowej pozytywnych, negatywnych oraz nie posiadających tożsamości, miejsc w Poznaniu.

Nasze poczynania poznawcze łączą ze sobą w sposób interdyscyplinarny trzy kategorie pojęciowe: miejsce, komunikacja społeczna oraz era cyfrowa. Proponowana przez nas koncepcja „miejsc generycznych” odwołuje się bezpośrednio do tradycji dyskusji naukowej, dotyczącej kategorii „nie-miejsc”. Koncepcję miejsc generycznych traktujemy jako pomost między europejskim spojrzeniem Auge „non-places” (1995) i bardziej rozpowszechnionym w debacie amerykańskiej ujęciem Relpha „placelessness” (1976). Stawiamy przy tym tezę, iż współcześnie tj. w erze cyfrowej, obie koncepcje wymagają nowego podejścia i redefinicji. W związku z rozwojem mediów społecznościowych oraz zmianą roli komunikacji społecznej chcemy spojrzeć na miejsca generyczne właśnie poprzez procesy komunikacyjne  powiązane z tymi przestrzeniami.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki nr umowy: 2018/31/B/HS4/00059.