Data publikacji w serwisie:

Znamy nazwiska stypendystów Programu Stypendialnego Fundacji UAM dla Doktorantów

10 listopada 2023 roku, Kapituła Konkursu pn. Stypendia Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wyłoniła laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego dla doktorantów UAM.

Stypendium trafi do 10 doktorantów UAM. Proces wyłonienia stypendystów składał się z dwóch etapów. W I etapie rekrutacji oceniono dorobek naukowy kandydatów. W drugim etapie znalazło się 20 najwyższej sklasyfikowanych doktorantów, których zadaniem było zaprezentowanie możliwości praktycznego zastosowania wyników swoich badań.

Podczas oceny uwzględniano znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania, a także innowacyjność i odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju.

Lista stypendystów:

  • Jakub Buda
  • Karolina Dziadura
  • Wojciech Dzięgielewski
  • Gracjan Kurpik
  • Dariusz Lewandowski
  • Tomasz Marzec
  • Daria Anna Nowicka (Brykczyńska)
  • Krzysztof Sobucki
  • Szymon Świątek
  • Katarzyna Tutak