ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
W ROKU AKAD. 2022/2023

Wnioskowanie nr 1 (czerwiec 2022 r.)

Wnioskowanie nr 1 (czerwiec 2022 r.) dotyczy osób mających podczas wnioskowania status doktoranta UAM.

HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW
Obowiązują następujące terminy w procedurze:
  1. 6 VI (00:01) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb
  2. 26 VI (23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb
  3. do 30 VI - poprawianie wniosków przez doktorantów, którym cofnięto wniosek do poprawy
  4. do 30 VI - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)
  5. do 7 VII - systemowe rozpatrzenie wniosków
  6. do 14 VII - potwierdzanie przez doktorantów w systemie USOSweb przyjęcia przydziałów
    Doktorantowi, który nie potwierdzi przyjęcia przydziału w systemie USOSweb, zostanie - z dniem 15 lipca 2022 r. - cofnięte przydzielone miejsce.
  7. 15 VII - systemowe odrzucenie niepotwierdzonych przydziałów
  8. do 7 VIII - rezygnacja w systemie USOSweb z wcześniej potwierdzonego przydziału

W celu aplikowania o miejsce w domu studenckim doktorant zobowiązany jest do wypełnienia Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Instrukcja
Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania została udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (v. 2022-06-03). Z jej treścią można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosków systemu USOSweb. Proszę wpisać odległość uczelni od miejsca zamieszkania.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we Wniosku - preferencji przydziału. Proszę wpisać odległość uczelni od miejsca zamieszkania.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków") – wpisem w profilu doktoranta w USOS i adnotacją w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.

Doktorant może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział.

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.


Doktorant ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w Zarządzeniach JM Rektora.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię z doktorantem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa.

.