ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
W ROKU AKAD. 2022/2023

Wnioskowanie nr 2 (wrzesień 2022 r.)

Wnioskowanie nr 2 (wrzesień 2022 r.) dotyczy wyłącznie osób przyjętych na I rok do szkoły doktorskiej w UAM.

HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW
Obowiązują następujące terminy w procedurze:
  1. 12 IX (00:01) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb
  2. 19 IX (23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb
  3. do 22 IX - poprawianie wniosków przez doktorantów, którym cofnięto wniosek do poprawy
  4. do 22 IX - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)
  5. do 27 IX - systemowe rozpatrzenie wniosków
  6. do 2 X - potwierdzanie przez doktorantów przyjęcia przydziałów
    Doktorantowi, który nie potwierdzi przyjęcia przydziału w systemie USOSweb, zostanie - z dniem 3 października 2022 r. - cofnięte przydzielone miejsce.
  7. 3 X - systemowe odrzucenie niepotwierdzonych przydziałów
  8. do 8 X - rezygnacja w systemie USOSweb z wcześniej potwierdzonego przydziału

W celu aplikowania o miejsce w domu studenckim doktorant zobowiązany jest do wypełnienia Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Instrukcja
Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania została udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (v. 2022-06-03). Z jej treścią można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosków systemu USOSweb. Proszę wpisać odległość uczelni od miejsca zamieszkania.

.