Limity miejsc 2023/2024

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych: 25 miejsc

wg dyscyplin:

 • archeologia – 4 miejsca
 • filozofia – 3 miejsca
 • historia –  8 miejsc
 • nauki o kulturze i religii – 4 miejsca
 • nauki o sztuce – 3 miejsca
 • nauki teologiczne - 3 miejsca

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze: 30 miejsc

wg dyscyplin:

 • językoznawstwo – 15 miejsc
 • literaturoznawstwo – 15 miejsc

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych: 35 miejsc

wg dyscyplin:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 3 miejsca
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – 4 miejsca
 • nauki o polityce i administracji – 4 miejsca
 • nauki prawne – 8 miejsc
 • nauki socjologiczne – 4 miejsca
 • pedagogika – 7 miejsc
 • psychologia –5 miejsc

Szkoła Nauk Ścisłych: 36 miejsc

wg dyscyplin:

 • astronomia – 2 miejsca
 • informatyka – 3 miejsca
 • matematyka – 3 miejsca
 • nauki chemiczne – 18 miejsc
 • nauki fizyczne – 10 miejsc

Szkoła Nauk Przyrodniczych: 28 miejsc

wg dyscyplin:

 • nauki biologiczne – 20 miejsc
 • nauki o Ziemi i środowisku – 8 miejsc

Razem:  154 miejsc