Lista zakwalifikowanych do przyjęcia 2023/2024

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

ArcheologiaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Archeologia (330.9 KB)
FilozofiaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Filozofia (322.3 KB)
HistoriaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Historia (368.9 KB)
Nauki o kulturze i religii - informacja Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o kulturze i religii - informacja (492.1 KB)
Nauki o kulturze i religii Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o kulturze i religii (143.4 KB)
Nauki o sztuce - informacjaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o sztuce - informacja (485.1 KB)
Nauki o sztuceObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o sztuce (140.8 KB)
Nauki teologiczneObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki teologiczne (319.7 KB)
Grant - nauki o kulturze i religii - OPUS UMO-2023/49/B/HS3/02706-prof. Natalia BlochObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Grant - nauki o kulturze i religii - OPUS UMO-2023/49/B/HS3/02706-prof. Natalia Bloch (293.3 KB)

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze

JęzykoznawstwoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Językoznawstwo (369.0 KB)
LiteraturoznawstwoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Literaturoznawstwo (370.0 KB)
Językoznawstwo - NCN Polonez BIS 2022/47/P/HS2/02564Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Językoznawstwo - NCN Polonez BIS 2022/47/P/HS2/02564 (333.0 KB)
Językoznawstwo - NCN POLONEZ BIS 2022/47/P/HS2/02564 - 20.10.2023Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Językoznawstwo - NCN POLONEZ BIS 2022/47/P/HS2/02564 - 20.10.2023 (141.2 KB)
Językoznawstwo - NCN WEAVE UNISONO, nr DEC-2023/05/Y/HS2/00111Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Językoznawstwo - NCN WEAVE UNISONO, nr DEC-2023/05/Y/HS2/00111 (326.4 KB)

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych

Nauki o Ziemi i środowisku [subwencja]Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o Ziemi i środowisku [subwencja] (1.4 MB)
Nauki biologiczne [subwencja]Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki biologiczne [subwencja] (2.0 MB)
Nauki biologiczne [grant OPUS nr UMO-2022/45/B/NZ1/01273]Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki biologiczne [grant OPUS nr UMO-2022/45/B/NZ1/01273] (942.8 KB)
Nauki biologiczne [grant PRELUDIUM BIS UMO-2022/47/O/NZ1/00390]Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki biologiczne [grant PRELUDIUM BIS UMO-2022/47/O/NZ1/00390] (410.2 KB)
Nauki o Ziemi i środowisku [grant Sonata BIS 11 nr 2021/42/E/ST10/00186Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o Ziemi i środowisku [grant Sonata BIS 11 nr 2021/42/E/ST10/00186 (413.7 KB)
Nauki o Ziemi i środowisku [grant OPUS-22 nr 2021/43/B/ST10/00950]Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o Ziemi i środowisku [grant OPUS-22 nr 2021/43/B/ST10/00950] (412.9 KB)
Nauki o Ziemi i środowisku [grant OPUS 24 2022/47/B/ST10/00205Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o Ziemi i środowisku [grant OPUS 24 2022/47/B/ST10/00205 (357.2 KB)
Nauki o Ziemi i środowisku [grant Sonata BIS 11 nr 2021/42/E/ST10/00186Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o Ziemi i środowisku [grant Sonata BIS 11 nr 2021/42/E/ST10/00186 (774.5 KB)
Nauki biologiczne [grant 2021/43/B/NZ8/00966] Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki biologiczne [grant 2021/43/B/NZ8/00966] (918.5 KB)
Nauki o Ziemi i środowisku [grant OPUS UMO-22/47/B/ST10/02633]Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o Ziemi i środowisku [grant OPUS UMO-22/47/B/ST10/02633] (945.6 KB)

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (276.5 KB)
Nauki o komunikacji społecznej i mediachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o komunikacji społecznej i mediach (286.5 KB)
Nauki o polityce i administracjiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki o polityce i administracji (292.6 KB)
Nauki prawneObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki prawne (313.0 KB)
Nauki socjologiczneObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki socjologiczne (283.1 KB)
PedagogikaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Pedagogika (316.0 KB)
PsychologiaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Psychologia (290.1 KB)
rekrutacja w ramach grantu: Sonata Bis DEC-2021/42/E/HS5/00155Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF rekrutacja w ramach grantu: Sonata Bis DEC-2021/42/E/HS5/00155 (284.4 KB)
rekrutacja w ramach grantu: Metapoznawczy monitoring i regulacja pamięci w obliczu dystrakcji [psychologia]Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF rekrutacja w ramach grantu: Metapoznawczy monitoring i regulacja pamięci w obliczu dystrakcji [psychologia] (274.5 KB)

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

AstrononomiaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Astrononomia (37.9 KB)
InformatykaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Informatyka (40.8 KB)
Nauki chemiczneObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki chemiczne (51.5 KB)
Nauki fizyczneObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki fizyczne (54.7 KB)
Nauki chemiczne [grant: NCN Synteza nano- i mikroplastiku znakowanego up-konwertującymi nanocząsteczkami w celu jego wizualizacji i monitorowania w materiałach biologicznych 2022/45/B/ST5/00604] Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki chemiczne [grant: NCN Synteza nano- i mikroplastiku znakowanego up-konwertującymi nanocząsteczkami w celu jego wizualizacji i monitorowania w materiałach biologicznych 2022/45/B/ST5/00604] (77.2 KB)
Nauki chemiczne [grant: Fleksoelektryczność w fotokatalizie: fotofleksokataliza-FlexPho2] UMO-2021/43/D/ST5/001116Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki chemiczne [grant: Fleksoelektryczność w fotokatalizie: fotofleksokataliza-FlexPho2] UMO-2021/43/D/ST5/001116 (40.7 KB)
Nauki fizyczne [grant: Procesy transferu elektronu w fotoogniwach wielobarwnikowych badane za pomocą ultraszybkiej spektroskopii laserowej 2021/43/O/ST4/00017Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki fizyczne [grant: Procesy transferu elektronu w fotoogniwach wielobarwnikowych badane za pomocą ultraszybkiej spektroskopii laserowej 2021/43/O/ST4/00017 (40.0 KB)
Nauki chemiczne [grant: Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne] NCN 2020/39/I/ST5/000597Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki chemiczne [grant: Chromofory organiczne na ferromagnesach w obecności światła: badania fotochemiczne i magnetyczne] NCN 2020/39/I/ST5/000597 (40.8 KB)
Nauki chemiczne [grant: Nowe biosorbenty na bazie celulozy w technologiach uzdatniania wody: rola oddziaływań powierzchniowych i międzycząsteczkowych] UMO-2022/47/D/ST8/02389Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki chemiczne [grant: Nowe biosorbenty na bazie celulozy w technologiach uzdatniania wody: rola oddziaływań powierzchniowych i międzycząsteczkowych] UMO-2022/47/D/ST8/02389 (40.6 KB)
Nauki fizyczne [grant: Nadprzewodzące nanohybrydy w warunkach nierównowagowych] NCN Weave-Unisono 2022/04/Y/ST3/00061Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki fizyczne [grant: Nadprzewodzące nanohybrydy w warunkach nierównowagowych] NCN Weave-Unisono 2022/04/Y/ST3/00061 (38.3 KB)
Nauki chemiczne [grant: Supramolekularne opracowanie filmów polidopaminowych-MolePDA] NCN 2022/47/O/ST5/00380Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki chemiczne [grant: Supramolekularne opracowanie filmów polidopaminowych-MolePDA] NCN 2022/47/O/ST5/00380 (39.0 KB)
Nauki chemiczne [grant: Dwuwymiarowe kowalencyjne szkielety organiczne jako wysokowydajne elektrody w bateriach cynkowych i glinowych] NCN Sonata 2022/47/D/ST5/00261Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki chemiczne [grant: Dwuwymiarowe kowalencyjne szkielety organiczne jako wysokowydajne elektrody w bateriach cynkowych i glinowych] NCN Sonata 2022/47/D/ST5/00261 (43.1 KB)
Nauki chemiczne [grant: Nanocząsteczki wykazujące długotrwałą luminescencję wzbudzaną przez proces up-konwersji - synteza oraz zbadanie właściwości] - kierownik prof. T. GrzybObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Nauki chemiczne [grant: Nanocząsteczki wykazujące długotrwałą luminescencję wzbudzaną przez proces up-konwersji - synteza oraz zbadanie właściwości] - kierownik prof. T. Grzyb (43.0 KB)