Rekrutacja uzupełniająca 2023/2024

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

Limit miejsc:

matematyka - 1

Harmonogram  rekrutacji  uzupełniającej (w trakcie ustalania)

przyjmowanie  dokumentów (IRK):  2 - 9.10.2023

rozmowy kwalifikacyjne: 10.10.2023

ogłoszenie  wyników: 10.10.2023

wpis na listę  doktorantów: 10.10.2023