Skład Komisji Rekrutacyjnych 2023/2024

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

 • Archeologia

  przewodniczący: prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Piotr Chachlikowski
  • prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger
  • prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
  • prof. dr hab. Marzena Szmyt

  sekretarz: dr Anna Skowronek

 • Filozofia

  przewodniczący: prof. UAM dr hab. Zbigniew Tworak

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Karolina Cern
  • prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński
  • prof. UAM dr hab. Michał Wendland
  • prof. dr hab. Krzysztof Przybyszewski

  sekretarz: mgr Filip Leszczyński

 • Historia

  przewodniczący: prof. UAM dr hab. Maciej Dorna

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewicz
  • prof. UAM dr hab. Marek Figura
  • prof. UAM dr hab. Wojciech Sajkowski
  • prof. UAM dr hab. Tomasz Falkowski
  • prof. dr hab. Zbyszko Górczak

  sekretarz: mgr Agnieszka Piasecka

 • Nauki o kulturze i religii

  przewodniczący: prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk
  • prof. UAM dr hab. Dorota Jewdokimow
  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Kurek
  • prof. UAM dr hab. Tomasz Żaglewski

  sekretarz: dr Karolina Dziubata-Smykowska

 • Nauki o sztuce

  przewodniczący: prof. UAM dr hab. Filip Lipiński

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska
  • prof. UAM dr hab. Łukasz Kiepuszewski
  • prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski
  • prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
  • prof. dr hab. Marcin Gmys

  sekretarz: dr Wojciech Brillowski

 • Nauki teologiczne

  przewodniczący: ks. prof. UAM dr hab. Maciej Szczepaniak

  członkowie:

  • ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski
  • ks. prof. dr hab. Paweł Kiejkowski
  • ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot
  • prof. UAM dr hab. Piotr Piasecki
  • prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

  sekretarz: mgr Anna Zys

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze

 • Językoznawstwo

  przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Radosław Dylewski
  • prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski
  • prof. UAM dr hab. Aldona Sopata
  • prof. UAM dr  hab. Bogusława Whyatt

  sekretarz: mgr Agnieszka Kalecińska

 • Literaturoznawstwo

  przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Agnieszka Rzepa

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak
  • prof. dr hab. Elżbieta Nowicka
  • prof. UAM dr hab. Mirosław Loba
  • prof. dr hab. Liliana Sikorska
  • prof. UAM dr hab. Arkadiusz Żychliński

  sekretarz: mgr Agnieszka Kalecińska

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych

 • Nauki biologiczne

  przewodnicząca: prof. dr hab. Hanna Kmita

  członkowie:

  • prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
  • prof. dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen
  • prof. UAM dr hab. Anita Szwed
  • prof. dr hab. Witold Wachowiak
 • Nauki o Ziemi i środowisku

  przewodniczący: prof. UAM dr hab. inż.  Jędrzej Tytus Wierzbicki

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Dragon
  • prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
  • prof. UAM dr hab. inż. Jan Piekarczyk
  • prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz

  sekretarz: mgr Paweł Kaczmarek

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

  przewodniczący: prof. UAM dr hab.Robert Kudłak

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Artur Bajerski
  • prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz
  • prof. UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk
  • prof. UAM dr hab. Magdalena Wdowicka
  • dr hab. Michał  Rzeszewski

  sekretarz: dr Malwina Balcerak

 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach

  przewodniczący: prof. dr hab. Mariusz Urbański

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Paweł Łupkowski
  • prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion
  • prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski
  • prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
  • prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska

  sekretarz: mgr Agnieszka Weltrowska

 • Nauki o polityce i administracji

  przewodniczący: prof. dr hab. Robert Kmieciak

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz
  • prof. UAM  dr hab. Przemysław Osiewicz
  • dr hab. Beata Pająk-Patkowska
  • prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki
  • prof. dr hab. Maciej Walkowski

  sekretarz: mgr Eliza Nowicka

 • Nauki prawne

  przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Anna Gerecka - Żołyńska
  • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
  • prof. dr hab. Wojciech Piątek
  • prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa
  • prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

  sekretarz: mgr Marzena Osiurak

 • Nauki socjologiczne

  przewodniczący: dr hab. Ryszard Necel

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Piotr Matczak
  • prof. dr hab. Rafał Drozdowski
  • prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek
  • prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska
  • prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer

  sekretarz: mgr Marzena Pawłowska

 • Pedagogika

  przewodnicząca: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć
  • prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska
  • prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
  • prof. dr hab. Waldemar Segiet
  • prof. dr hab. Tomasz Gmerek
  • prof. dr hab. Dorota  Żołądź-Strzelczyk

  sekretarz: mgr Marzena Wodzińska

 • Psychologia

  przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska

  członkowie:

  • dr hab. Paweł Kleka
  • prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
  • prof. UAM dr hab. Adam Putko
  • dr hab. Olga Sakson-Obada
  • prof. UAM dr hab. Emilia Soroko

  sekretarz: mgr Agnieszka Weltrowska

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

 • Astronomia

  przewodnicząca: prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska

  członkowie:

  • prof. dr hab. Sławomir Breiter
  • prof. UAM dr hab. Wojciech Dimitrow
  • prof. UAM dr hab. Anna Marciniak
  • dr hab. Michał Michałowski

  sekretarz: dr Halina Prędka-Ziomek

 • Informatyka

  przewodniczący: prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki

  członkowie:

  • prof. dr hab. Krzysztof Jassem
  • prof. UAM dr hab. Michał Hańćkowiak
  • prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak
  • prof. UAM  dr hab. Katarzyna Rybarczyk - Krzywdzińska

  sekretarz: mgr Elżbieta Skrzypczak

 • Matematyka

  przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Schoen

  członkowie:

  • prof. dr hab. Leszek Skrzypczak
  • prof. UAM dr hab. Michał Jasiczak
  • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
  • prof. UAM dr hab.Łukasz Pańkowski

  sekretarz: mgr Elżbieta Skrzypczak

 • Nauki chemiczne

  przewodniczący: prof. dr hab.Macin Hoffmann

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Donata Pluskota-Karwatka
  • prof. UAM dr hab. Michał Zieliński
  • prof. dr hab. Przemysław Niedzielski
  • prof. UAM dr hab. Jędrzej Walkowiak

  sekretarz: mgr inż. Agnieszka Kurzajak

 • Nauki fizyczne

  przewodniczący: prof. dr hab. Adam Lipowski

  członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Gotard Burdziński
  • prof. UAM dr hab. Jacek Gapiński
  • prof. UAM dr hab. Jędrzej Kokociński
  • prof. dr hab. Maciej Kozak
  • prof. UAM dr hab. Piotr Kozłowski
  • prof. UAM dr hab. Paweł Kurzyński

  sekretarz: mgr Anna Kolańczyk-Marszałek