Data publikacji w serwisie:

Aktualizacja informacji dotyczących DS Jowita

Podczas ostatniej sesji Q&A Jej Magnificencja Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska podzieliła się ze społecznością UAM najnowszymi informacjami dot. Domu Studenckiego "Jowita".

Zadano między innymi pytania, czy ostatecznie podjęto decyzję odnośnie do sprzedaży budynku, a także, czy udało się uzyskać dofinansowanie na remont tego domu studenckiego.

Materiał dostępny jest pod poniższym adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=4w9rYS4JfU8&t=116s