Data publikacji w serwisie:

DS Jowita – aktualne informacje

W środę, 13 grudnia, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska udała się ze współpracownikami do DS Jowita, do osób okupujących budynek. Okupujących powiadomiła z godzinnym wyprzedzeniem, drogą mailową, zgodnie z ich wcześniejszą prośbą o kontaktowanie się w ten właśnie sposób.

Spotkanie miało na celu nawiązanie dialogu z osobami biorącymi udział w okupacji oraz przekazanie stanowiska Uniwersytetu. Rektorka poinformowała okupujących o tym, że stara się uzyskać finansowe wsparcie z Ministerstwa Nauki. Osoby okupujące nie były zainteresowane rozmową, domagały się informacji o spełnieniu swoich żądań. Kanclerz UAM, dr Marcin Wysocki, poinformował, że doszło do kilku incydentów na terenie Jowity. Chodzi o siłowe wtargnięcie okupujących do kolejnych dwóch sal znajdujących się na terenie akademika Jowita, w tym do jednej poprzez wyłamanie zamków w drzwiach i do drugiej poprzez odebranie kluczy wbrew woli osoby nimi dysponującej. Kolejnym incydentem, który miał miejsce, było wprowadzenie przez okupujących na teren obiektu, wbrew zakazowi wydanemu przez pracowników Uniwersytetu, osoby obcej znajdującej się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Osoba ta odmówiła następnie opuszczenia budynku, a protestujący w żaden sposób nie wsparli pracowników UAM w jej wyprowadzeniu. Niezbędna była interwencja Policji. Równie istotne jest podłączenie przez okupujących dużej liczby urządzeń do sieci elektrycznej akademika.  
W związku z tym Władze UAM podjęły decyzję, aby zamknąć główne wejście do budynku, w którym znajdują się okupujący. Nadal mogą oni swobodnie wchodzić i wychodzić z budynku bocznymi drzwiami. Ponadto utrzymany został dostęp do sanitariatów (toaleta, umywalki), z pominięciem prysznica, który znajduje się w innej części domu studenckiego i okupujący nie mogą obecnie z niego korzystać. Władze UAM podjęły także decyzję o dodatkowej ochronie mienia w budynku, za które zgodnie z prawem odpowiadają.
Obecnie władze UAM są w kontakcie z nowym Ministrem Nauki, licząc na pomoc w pozytywnym i systemowym rozwiązaniu konfliktu.
- Mam poczucie, że wyczerpałam wszystkie możliwości. Dwukrotnie prosiłam ministerstwo o wsparcie finansowe remontu Jowity. Wstrzymaliśmy zamknięcie akademika do czasu otwarcia nowego domu studenckiego na Kampusie Morasko. Uprzedziłam w kwietniu, że Jowita zostanie zamknięta dla studentów od 1 października. Wciąż mam nadzieję na konstruktywne rozmowy z okupującymi sale w DS Jowita, zaznaczam, że siłą nie będziemy z Jowity nikogo wyprowadzać, ale od 1 stycznia budynek będzie całkowicie zamknięty - mówi Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska.  
Po spotkaniu z okupującymi, w Gabinecie Rektora odbył się briefing prasowy, który był transmitowany i został zapisany na kanale UAM na platformie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rxkwMWXrMcQ

Kontakt

Przemysław Stanula

4497