Data publikacji w serwisie:

Kolejne postulaty okupujących

Mimo czwartkowej (14.12) deklaracji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Jowita zostaje, osiągnęliście, co chcieliście!", okupujący sale w DS Jowita przesłali kolejne postulaty, tym razem dotyczące dalszego udostępnienia im sal w Jowicie. Władze UAM odpowiadają:

Odpowiedź na „List otwarty do Rektorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bogumiły Kaniewskiej w sprawie zagospodarowania sal konferencyjnych w DS. Jowita na samorządną przestrzeń naukowo-kulturalną”

W odpowiedzi na „List otwarty z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zagospodarowania sal konferencyjnych w DS Jowita na samorządną przestrzeń naukowo-kulturalną” uprzejmie informuję, że przedstawiony przez Państwa postulat zachowania przestrzeni sal konferencyjnych w DS Jowita „jako oddolnego centrum społeczno-kulturowego” może zostać spełniony dopiero po zakończeniu modernizacji budynku.

Dnia 1 grudnia 2023 roku wydałam Zarządzenie nr 399/2023/2024 dotyczące wyłączenia Domu Studenckiego Jowita z funkcjonowania. Wchodzi ono w życie 1 stycznia 2024 roku i obejmuje także sale konferencyjne, o udostępnienie których Państwo wnioskują.

Poniżej przesyłam link do tego Zarządzenia:https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0028/497170/ZR-399-2023-2024.pdf

Podkreślę raz jeszcze, że powodem zamknięcia budynku Jowity są względy bezpieczeństwa, w związku z czym pozostawienie dostępu do części konferencyjnej DS-u jest obecnie niemożliwe. Po zakończeniu modernizacji i ponownym otwarciu tego domu studenckiego w budynku zostanie stworzone miejsce służące aktywizacji społeczności studenckiej – również zrzeszonej w związkach zawodowych działających na terenie UAM – po stworzeniu stosownych ram prawnych. Jednocześnie zapewniam, że wszystkie funkcjonujące na terenie UAM organizacje studenckie i pracownicze mogą korzystać z pomieszczeń uczelni, po uzyskaniu zgody administratora budynku (dziekana, kanclerza, rektora). Reguła ta będzie dotyczyła także Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej po uzyskaniu przez nią formalnego statusu.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Odpowiedz-16.12.2023.pdf 16.12.2023 Agnieszka Książkiewicz
PDF
Pobierz PDF Odpowiedz-16.12.2023.pdf(228.3 KB)