Data publikacji w serwisie:

List otwarty Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich UAM

Poznań, 13.12.2023 roku

LIST OTWARTY

Z uwagą obserwujemy przeciągający się od kwietnia tego roku spór środowiska studenckiego UAM z władzami rektorskim o losy DS Jowita. W obliczu zapoczątkowanego 8 grudnia i trwającego do dziś strajku okupacyjnego podjętego przez studentów i studentki UAM Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nie może pozostać obojętny.

Pragniemy wyrazić nasze poparcie dla podnoszonych przez stronę studencką postulatów. Uważamy, że studenci i studentki powinny móc liczyć na wsparcie materialne ze strony uczelni i państwa, nie tylko w tych szczególnie trudnych ekonomicznie czasach, ale zawsze. Studenci powinni móc studiować, a nie pracować ledwo wiążąc koniec z końcem. Chcielibyśmy, aby DS Jowita mogła zostać uratowana a życie studenckie mogło toczyć się w centrum Poznania – gdzie znajdują się wciąż liczne Wydziały naszego uniwersytetu. Mamy świadomość, że w tym celu niezbędne są jednak pokaźne środki. Wspieramy postulat stworzenia planu rozwoju zasobów mieszkalnych dla studentów. Podobnie, uważamy, że tanie stołówki oraz zwiększenie dostępności pomieszczeń socjalnych dla studentów wpłynie jedynie na poprawę jakości naszej wspólnej pracy.

Jednocześnie pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że doceniamy dotychczasowe kroki JM Rektor prowadzące w kierunku rozwiązania tego trudnego dla wszystkich problemu. Cenimy zatem deklaracje powstrzymania się od sprzedaży DS Jowity przynajmniej do końca trwającej kadencji. Z entuzjazmem przyjmujemy deklarację o możliwości znalezienia 20 milionów złotych wkładu własnego na odnowę akademika. Podobnie, z nadzieją patrzymy na deklarację stworzenia i ogłoszenia planu rozwoju zasobów mieszkalnych dla studentów UAM.

W centrum misji uniwersytetu stoją studenci i ich kształcenie. Materialne warunki, w których studenci uczą się, a nauczyciele akademiccy pracują, stanowią obiekt naszej wspólnej troski. Bez zapewnienia jednym godnych warunków studiowania, drugim zaś godnej pracy i płacy, nie ma i nie będzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jako światowej klasy ośrodka badawczego. Wzywamy zatem do spojrzenia na walkę studentów z okupowanej DS Jowita, jak walkę o nasze wspólne dobro.

W imieniu zarządu ZZNA UAM

Thomas Anessi, M.Phil.

Przewodniczący ZZNA UAM