Data publikacji w serwisie:

Okupacja w DS Jowita

Od piątku, 8 grudnia, trwa okupacja jednej z sal DS Jowita. Jej organizatorami są: Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa, OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Rozbrat. Okupacja rozpoczęła się po zorganizowanej w piątek w DS Jowita studenckiej konferencji naukowej. W grupie okupujących oprócz studentów z UAM są także wspierające ich osoby z innych miast w Polsce, m.in. Torunia i Warszawy.

Protestujący przesłali do Władz UAM trzy postulaty, które brzmią następująco:

  1. Żądamy przywrócenia DS Jowita do funkcji akademika po jego uprzednim remoncie. Oczekujemy dokładnego planu działań i terminu jego realizacji;
  2. Żądamy uchwalenia planu powiększenia zasobu mieszkaniowego UAM;
  3. Żądamy otwarcia na UAM tanich, publicznych stołówek oraz zwiększenia zasobu pokoi socjalnych na wydziałach.

W piątek ze zgromadzonymi w DS Jowita spotkał się Kanclerz UAM, dr Marcin Wysocki. Był tam także w sobotę oraz w niedzielę.

Dziś Jej Magnificencja Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, po powrocie z zagranicznej podróży służbowej, zamierza przygotować odpowiedź na postulaty okupujących akademik i spotkać się z wyznaczoną przez nich delegacją studentów UAM.

Na godz. 16:00 Pani Rektor zaprosiła przedstawicieli mediów, aby przedstawić dziennikarzom sytuację wokół tematu DS Jowita. Konferencja będzie transmitowana na kanale YouTube UAM oraz facebookowym profilu Rektorki, prof. Bogumiły Kaniewskiej.