Opłaty za studia doktoranckie na UAM


 • Zarządzenia - opłaty

  Wykaz zarządzeń Rektora UAM dotyczących opłat za niestacjonarne studia doktoranckie.
  Sprawdź szczegóły

Podstawy prawne

Zarządzenie nr 5/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 września 2016 w sprawie wysokości opłaty za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów doktoranckich w UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 5/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 września 2016 w sprawie wysokości opłaty za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów doktoranckich w UAM (249.2 KB)
Zarządzenie nr 429/2014/2015 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM - nowośćObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Zarządzenie nr 429/2014/2015 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM - nowość (148.0 KB)
Załącznik do zarządzenia nr 429/2014/2015 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM -nowośćObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Załącznik do zarządzenia nr 429/2014/2015 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM -nowość (73.5 KB)
 • Zarządzenie Rektora UAM w sprawie opłaty za elektroniczną legitymację doktoranta UAM

  Zarządzenie nr 298/2011/2012
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2011 roku

  w sprawie opłaty za elektroniczną legitymację doktoranta w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


  Na podstawie § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. / Dz. U. Nr 225, poz. 1351/ zarządzam:

  §1

  1. Wprowadza się obowiązek wydawania elektronicznej legitymacji doktoranta wszystkim uczestnikom studiów doktoranckich.
  2. Opłata za elektroniczną legitymację doktoranta wynosi 17 złotych.
  3. Opłata za legitymację doktoranta wynosi 10 złotych.

  §2

  Zarządzenie wchodzi w życie od 01.01.2012 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu UAM z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w UAMObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu UAM z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w UAM (39.3 KB)