Dowiedz się

Czego nie wiesz o Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu?

O czym warto wiedzieć?

Przygotowaliśmy informacje, których nie znajdziesz w wyszukiwarce kierunków!

Wydział Anglistyki

Wydział Anglistyki UAM to jedyny tego rodzaju wydział w Polsce. W ostatnich miesiącach 2021 roku na wydziale otwarto laboratorium PoLa. PoLa to skrót od nazwy Laboratorium Psychofizjologii Języka i Afektu. To miejsce, w którym badane są wzorce aktywności neuronów oraz aktywności elektrodermalnej za pomocą elektroencefalografii (EEG) i reakcji skórno-galwanicznej (GSR). Badania mają pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób komunikujemy emocje, mówiąc w różnych językach, podejmując decyzję czy myśląc kreatywnie.

Wydział Archeologii

Wydział prowadzi terenowe prace badawcze przede wszystkim w regionach Wielkopolski i Kujaw. Swe ekspedycje wykopaliskowe przeprowadza także w Grecji, Iraku, na Ukrainie i w Turcji.  Poznańska archeologia rozwija się także dzięki Polskiemu Instytutowi Archeologicznemu w Atenach, który powstał w 2019 roku. UAM jest koordynatorem polskich badań w Grecji. Jest to szczególnie istotne dla archeologów, ponieważ zgodnie z greckim prawem samodzielne wykopaliska lub inne badania terenowe może prowadzić tam obcokrajowiec, którego kraj otworzył w Atenach własną „szkołę archeologiczną”.

Wydział Fizyki

Tomograf ERI to przełom i jednocześnie sukces wielu ludzi, w tym naukowców z Wydziału Fizyki UAM. Z tym większą przyjemnością informujemy o jego powstaniu. Tomograf wyróżnia przede wszystkim szybkość pozyskiwania obrazów przestrzenno-widmowych oraz możliwość obrazowania objętościowego obiektów biologicznych takich jak myszy. Do tej pory powstało kilka prototypów, każdorazowo wnikliwie testowanych i ulepszanych. Trzeba zaznaczyć, że przy konstrukcji tomografu nie korzystano z rozwiązań komercyjnych w żadnym aspekcie konstrukcji urządzenia. Całość powstała w Polsce.

Oferta Wydziału Fizyki obejmuje także zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym UAM. Z obserwatorium korzystają studenci astronomii, ale organizowane są tam także wydarzenia popularnonaukowe oraz wykłady otwarte. Jednostka dysponuje obecnie czterema teleskopami przeznaczonymi do badań naukowych.

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydział jest siedzibą ogólnouniwersyteckiego Centrum Badań Metropolitalnych, w ramach którego studenci wraz z pracownikami wydziału mają możliwość przygotowania analiz, ekspertyz i strategii dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej.

Wydział Matematyki i Informatyki

W budynku Wydziału Matematyki i Informatyki mieści się LEGO® Education Innovation Studio. To przestrzeń, w której studenci starają się rozwinąć teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania metod LEGO® Education w nauczaniu w szkołach, uwzględniając wyzwania, z jakimi nauczyciele muszą mierzyć się na co dzień.

W zakresie informatyki badania koncentrują się na sztucznej inteligencji, teorii algorytmów, bezpieczeństwie informatycznym oraz lingwistyce komputerowe

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział zapewnia studentom ćwiczenia terenowe, które są realizowane w jego stacjach terenowych, w tym w Stacji Polarnej UAM „Petuniabukta” zlokalizowanej na Spitsbergenie. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM może poszczycić się najbogatszą w Polsce ofertą dydaktyczną z zakresu nauk o Ziemi.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

W ramach Wydziału funkcjonuje Centrum Dronów. Studenci WNPiD mogą uczestniczyć w warsztatach, podczas których pod okiem doświadczonych profesjonalistów uczą się obsługi sprzętu. Otrzymują także szansę na zdobycie cennych certyfikatów: VLOS – Visual Line of Sight, czyli loty dronem w zasięgu wzroku, oraz BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, czyli loty dronem poza zasięg wzroku.

Do dyspozycji studentów pozostają m.in. studio radiowe, telewizyjne i postprodukcyjne, pracownie komputerowe, świetnie wyposażone sale multimedialne oraz wypożyczalnia sprzętu multimedialnego.