Domy studenckie

Wnioskowanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim możliwe jest wyłącznie przez osoby przyjęte na studia, które uzyskały od Uczelni dane niezbędne do korzystania z systemu USOSweb. W celu wypełnienia elektronicznego formularza wniosku musisz zalogować się do systemu USOSweb, podając jako nazwę użytkownika (login) i hasło parametry otrzymane podczas logowania do Systemu Internetowej Rekrutacji.

Jeżeli jesteś obcokrajowcem przyjmowanym na studia na zasadach odpłatności, po zalogowaniu do USOSweb wybierz zakładkę „Dla wszystkich” oraz sekcję „Wnioski”, po czym pulę miejsc „Miejsca przeznaczone dla cudzoziemców” (Ekran 1 – WYBÓR PULI MIEJSC). Jako miejsce składania wniosku wskaż Wydziałową Komisję Ekonomiczną właściwą dla kierunku studiów (Ekran 2 – WYBÓR MIEJSCA SKŁADANIA). Na kolejnym ekranie (Ekran 3 – WERYFIKACJA DANYCH) możesz sprawdzić swoje dane osobowe. Ewentualne zmiany będą widoczne w formularzu wniosku po migracji danych, tj. następnego dnia rano (migracja danych następuje codziennie w godzinach nocnych).

Ekran 4 (ODLEGŁOŚĆ OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA) pozwala na wprowadzenie odległości miejsca zamieszkania od siedziby Uczelni („Podaj odległość uczelni od miejsca zamieszkania ...). Jeżeli nie znasz odległości, możesz posłużyć się mapami Google (link „Sprawdź odległość w Mapach Google”).

Na Ekranie 8 (DOSTĘPNE MIEJSCA) możesz sprawdzić, jakie miejsca są dostępne w Twojej puli miejsc przeznaczonych dla cudzoziemców oraz wskazać swoje preferencje przez przestawienie kolejności segmentów zawierających nazwy Domów Studenckich oraz standard (rodzaj) miejsc (Ekran 9 – PREFEROWANE DOMY STUDENCKIE).

Po wypełnieniu formularza elektronicznego sprawdź jego poprawność (Ekran 10 – REJESTRACJA I DRUKOWANIE WNIOSKU). Sprawdź wprowadzone przez Ciebie dane. W tym celu wybierz „zobacz podgląd wniosku”. Jeżeli znajdziesz błędy, kliknij przycisk „WRÓĆ” i popraw wprowadzone dane, informacje i preferencje.

Wniosek złóż wybierając przycisk „ZAREJESTRUJ”.

UWAGA: tylko wniosek zarejestrowany traktowany jest jako złożony!

Informacja o przyznaniu miejsca w Domu Studenckim oraz o rodzaju miejsca, jak również na jaki okres zostało ono przyznane, zostanie podana w elektronicznym formularzu wniosku po jego rozpatrzeniu (Ekran – INFORMACJA O POZYTYWNYM/NEGATYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU). Po zapoznaniu się z tymi informacjami potwierdź przyjęcie dokonanego przydziału (przycisk „potwierdź” w ramce „Wnioski, które zacząłeś wypełniać”).

Jeżeli z ważnych powodów masz zamiar zakwaterować się po upływie okresu obowiązkowego objęcia miejsca (tj. po 8 października), musisz w sekcji „Dane wniosku” wprowadzić datę, do której Twój przydział będzie ważny, po upływie której przyznane miejsce zostanie Tobie odebrane.

Początek kwaterowania studentów na rok akademicki 2019/2020 wyznaczony został na 28 września 2019 roku (sobota).

Student ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni. Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.