Stypendyści

Cudzoziemiec może odbywać studia w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) lub Programu im. K.Kalinowskiego. Należy zaznaczyć ten fakt podczas rejestracji w systemie IR.

Osoby które otrzymają takie stypendium są zwolnieni z opłat za kształcenie na podstawie decyzji ministra lub dyrektora NAWA.

Uwaga: jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium, a ostatecznie go nie otrzymał i nie posiada innych uprawnień do podjęcia studiów bez odpłatności, będzie zobowiązany do wnoszenia opłat za studia.