Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

  • Harmonogram rekrutacji

Zapoznaj się dokładnie z terminami które są podane przy wybranym kierunku studiów w katalogu studiów. Tam Również znajdziesz wszelkie informacje o rodzaju postępowania kwalifikacyjnego i o ewentualnych egzaminach.

  • Obliczanie wyniku kwalifikacji

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników egzaminów maturalnych/ ich zagranicznych odpowiedników lub ocen na dyplomach.

Zagraniczne dokumenty są przeliczane indywidualnie.

Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od ustalonych przez jednostkę zasad rekrutacji dla danych studiów, które określają jakie przedmioty z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane.

Na niektórych kierunkach konieczne są również dodatkowe egzaminy. Informację tę znajdziesz przy wybranym kierunku w katalogu studiów.