Data publikacji w serwisie:

5. konkurs w ramach „Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej” (ID-UB)

30 czerwca ogłoszono 5. Konkurs ID-UB obejmujący działania związane z modyfikacją lub tworzeniem wspólnych programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM z partnerami europejskimi (Zadanie 20. Projektu). Wnioskodawcami mogą być kierownicy szkół doktorskich UAM w porozumieniu z prorektorami kierującymi szkołami dziedzinowymi.

Budżet konkursu to łącznie 0,5 mln złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminu składania wniosków odnaleźć można na stronie ID-UB w Intranecie (https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/) w zakładce „Aktualne konkursy”.


5th AMU Initiative of Excellence – Research University" call opens on June 30th!

Another Initiative of Excellence – Research University (ID-UB) call for proposals opened on June 30th. It includes activities related to the modification and establishment of joint educational programs at AMU Doctoral School, with the participation of European partners (ID-UB Action 20). The call is addressed to Heads of AMU Doctoral School acting in collaboration with Vice-Rectors heading particular schools of sciences.

The overall budget of the calls amounts to PLN 0.5 mln.

For detailed information about call requirements and proposal submission deadline see the ID-UB Intranet website: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (the Aktualne konkursy - Open calls section).