Data publikacji w serwisie:

6. Konkurs ID-UB otwarty!

Mamy przyjemność ogłosić kolejny konkurs w ramach projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza": Konkurs nr 006, skierowany jest do doktorantów pracowników badawczych, nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych UAM .

Jego celem jest wsparcie różnych form umiędzynarodowienia działalności naukowo-badawczej społeczności UAM. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się TUTAJ.


6th ID-UB call is now open!

We are pleased to announce another call within the Initiative of Excellence - Research University” Project. Call No. 006 is addressed to AMU PhD students, research and teaching staff,  and research technicians. It aims at supporting various forms of internationalization of AMU community’s scientific research activity. For detailed information see here.