Data publikacji w serwisie:

Startują nowe konkursy w ramach programu ID-UB

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że 11 stycznia 2021 r. otwarto dwa nowe konkursy w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” obejmujące realizację zadnia 08 „Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych”:

  • Konkurs 011 – „Open Access”  >> )
  • Konkurs 012 – „Proofreading”  >> )

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz terminów składania wniosków znajdą Państwo na stronach konkursów oraz w Intranecie: http://idub.intranet.amu.edu.pl/

Konkurs 011 „Open Access” obejmuje dofinansowanie kosztów wydawniczych i/lub kosztów otwartego dostępu do publikacji, natomiast Konkurs 012Proofreading” - dofinansowanie kosztów edycji i poprawek językowych artykułów naukowych w językach obcych.

Zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania wsparcia finansowego oferowanego w ramach projektu ID-UB.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor