Data publikacji w serwisie:

Dziesiąty konkurs ID-UB BESTStudentGRANT

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że 2 listopada otwarto dziesiąty konkurs ID-UB na realizację zadania 39: BESTStudentGRANT. Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów.

BESTStudentGRANT jest konkursem skierowanym do najlepszych studentów pierwszych lat studiów licencjackich i jednolitych magisterskich, planujących realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Budżet  konkursu wynosi 75 000 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na  stronie Konkursu oraz w Intranecie: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-010.aspx

Przypominam także o ogłoszonym 28 października konkursie 009 w ramach zadania 34 ID-UB adresowanym do studentów I roku studiów II stopnia i studentów IV roku studiów jednolitych magisterskich. Konkurs umożliwia uzyskanie dofinansowania następujących działań:

  • indywidualnego projektu badawczego,
  • aktywnego udziału w konferencji naukowej (referat lub poster),
  • krótkiego krajowego lub międzynarodowego indywidualnego stażu badawczego.

Zapraszam do korzystania z możliwości oferowanych społeczności studenckiej w ramach projektu ID-UB.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor