Data publikacji w serwisie:

Kolejne konkursy w ramach projektu UAM „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB)

Otwarte 10 czerwca konkursy ID-UB obejmują dwa działania (zadania) projektu:

  1. Konkurs – Zadanie 13. Wsparcie umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej UAM – granty doktoranckie
  2. Konkurs –Zadanie 8. Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych (konkurs wspierający wydawanie prestiżowych monografii naukowych adresowany do pracowników UAM)

Budżet obu konkursów to łącznie 1,5 mln złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków odnaleźć można na stronie ID-UB w Intranecie (https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/) w zakładce „Aktualne konkursy”.


New AMU Initiative of Excellence – Research University" calls open on June 10th!

New calls open on June 10th within the “Initiative of Excellence – Research University" (ID-UB) project. They include two project actions:

Call 3 - Action 13. Support for internationalization of scientific research at the Doctoral School of the Adam Mickiewicz University

Call 4 - Action 8. Support for publications in prestigious research journals (here: support for monographs or monograph chapters published by prestigious publishing houses; for AMU staff)

The overall budget of the calls amounts to PLN 1.5 mln.

For detailed information about call requirements and proposal submission deadlines see the ID-UB Intranet website: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (the Open calls section).