Data wydarzenia:

Konferencja inaugurująca program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UAM

27 listopada 2019 roku odbędzie się konferencja organizowaną przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z udziałem Pana Premiera dr. Jarosława Gowina, inaugurującą program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UAM.

Uczelnia badawcza to nie tylko zaszczytny tytuł, lecz przede wszystkim szereg wyzwań i  zobowiązań oraz dodatkowe środki finansowe na realizację zadań, silnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie. Konferencja będzie także okazją do dyskusji na temat rozwoju szkolnictwa wyższego w kontekście obowiązującej Ustawy 2.0.

Program konferencji

Konferencja inaugurująca projekt „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27 listopada 2019 r.

Sala Lubrańskiego, godzina 10.00 – 13.00, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1.

 1. Wystąpienie prof. Andrzeja Lesickiego, Rektora UAM
 2. Wystąpienie dr. Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Prezentacja projektu IDUB-UAM przez zespół projektowy
  • prof. Ryszard Naskręcki, „UAM jako uczelnia badawcza - założenia, cele i działania”
 4. PRZERWA Briefing prasowy Ministra Jarosława Gowina
 5. Prezentacja projektu IDUB-UAM przez zespół projektowy cd.
  • prof. Marek Kwiek, „UAM jako uczelnia badawcza - nauka globalna a publikacje i współpraca międzynarodowa”
  • prof. Beata Mikołajczyk, „Kształcenie w uczelni badawczej”
  • prof. Marek Nawrocki, „Administracja i informatyzacja w uczelni badawczej”
 6. Dyskusja