Data publikacji w serwisie:

Konkurs Study@research rozstrzygnięty

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że rozstrzygnięta została druga edycja konkursu Study@research (nr 009, zad. 34), adresowanego do studentów I roku studiów drugiego stopnia i IV roku jednolitych studiów magisterskich. W jego ramach można było ubiegać się
o finansowanie indywidualnego projektu badawczego, aktywnego udziału w konferencji naukowej albo krótkiego stażu badawczego – krajowego lub międzynarodowego.

W konkursie wzięło udział w sumie dwudziestu sześciu uczestników ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących nauki biologiczne i chemiczne, psychologię, nauki prawne i nauki o bezpieczeństwie, literaturoznawstwo oraz nauki o sztuce. Komisja konkursowa wyłoniła dwadzieścia pięć osób, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania na łączną kwotę 113 338,18 zł. Lista laureatów znajduje się tutaj: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Wyniki-konkurs%C3%B3w.aspx

Wszystkie wyróżnione wnioski odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym oraz badawczą atrakcyjnością.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu Study@research, życząc dalszych naukowych sukcesów i pomyślnej realizacji projektów!