Data publikacji w serwisie:

Nabór w Konkursie 005 w ramach IDUB na zadanie 20 został przedłużony

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że decyzją Komitetu Sterującego nabór w Konkursie 005 w ramach IDUB na zadanie 20 „Umiędzynarodowienie kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM” został przedłużony do 31 stycznia 2021 roku.

Zapraszamy do korzystania z możliwości uzyskania istotnego wsparcia finansowego oferowanego w ramach projektu ID-UB.