Data publikacji w serwisie:

Nabór zgłoszeń do Szkoły Letniej BESTStudentCAMP 2021 przedłużony do 5 lipca!

Do 5 lipca br. został przedłużony termin na przesyłanie zgłoszeń przez studentów 1 i 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze (95% i więcej) oraz są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, do udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP.

BESTStudentCAMP 2021 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 21 – 26 września 2021 r. W ramach Szkoły Letniej zostaną zaproponowane zajęcia m.in z:

  • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji Power Point,
  • umiejętności aplikacji o studenckie granty, w tym o Diamentowy Grant,
  • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
  • etykiety akademickiej,
  • umiejętności efektywnego myślenia i działania.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Komisja konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), w którym należy wskazać, jakie działania o charakterze badawczym zostały podjęte w mijającym roku akademickim 2020/2021. Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę ID-UB (konkurs ID-UB nr 26, zad. 39)

Wszelkie szczegóły znajdują się również w Intranecie.

Wyniki zostaną ogłoszone 12 lipca 2021 r.

Udział w BESTStudentCAMP jest dla uczestników BEZPŁATNY.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB), a jego celem jest wsparcie studentów na początkowym etapie studiów poprzez wyposażenie ich w umiejętności badawcze i kompetencje miękkie przydatne w pracy naukowej.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
REGULAMIN - ogłoszenie konkursu BESTStudentCAMP 1.07.2021 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF REGULAMIN - ogłoszenie konkursu BESTStudentCAMP(108.9 KB)