Data publikacji w serwisie:

Nowe konkursy ID-UB: premie okresowe i za publikacje

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że 15 września otwarto nowe, wysokobudżetowe konkursy ID-UB obejmujące trzy działania (zadania) projektu:

  • Konkurs nr 7, którego celem jest wsparcie najbardziej produktywnej naukowo doświadczonej oraz młodej kadry badawczej (premie okresowe; Zadania/Działania 5. oraz 9. ID-UB).
  • Konkurs nr 8, adresowany do pracowników i doktorantów UAM, wspierający publikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych (premie za publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych; Zadanie 8. ID-UB).

Budżet obu konkursów to łącznie 36 mln złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na stronie ID-UB w Intranecie: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (w zakładkach „Aktualne konkursy" oraz „Dokumenty udostępnione").

Zapraszam do korzystania z możliwości finansowania wniosków konkursowych oferowanych w ramach projektu ID-UB.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor


Dear Members of the AMU academic community,

I am pleased to inform that new high-budget calls opened on September 15th within the "Initiative of Excellence – Research University" (ID-UB) project. They include three project actions:

  • Call No. 7 aims at supporting the most scientifically productive experienced and young members of AMU academic community (24-month bonuses; within ID-UB Actions 5 and 9).
  • Call No. 8 aims at supporting AMU staff and PhD students publishing in prestigious scientific journals (bonuses for publications; within ID-UB Action 8).

The overall budget of the calls amounts to PLN 36 mln.

For detailed information about call requirements and proposal submission deadlines see the ID-UB Intranet website: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (the Aktualne konkursy - Open calls and Dokumenty udostępnione – Available documents sections).

I encourage you to explore these new funding options.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rector