Data publikacji w serwisie:

Nowe konkursy w ramach Programu ID-UB właśnie wystartowały

Uprzejmie informujemy, że 19 lipca 2021 r. uruchomiono dwa konkursy:
  1. Konkurs 027 „Międzynarodowe Duety”, którego celem konkursu jest wsparcie międzynarodowego potencjału naukowego i publikacyjnego kadry poprzez prowadzenie wspólnych badań prowadzących do opublikowania wspólnego artykułu z wybranym współautorem (lub współautorami) z międzynarodową afiliacją instytucjonalną w zagranicznym czasopiśmie indeksowanym w bazie Scopus (w co najmniej 90. percentylu czasopism) w języku angielskim.
  2. Konkurs 028 „Wsparcie badań naukowych w obszarze nauk społecznych
    i humanistycznych” adresowany do doświadczonych naukowców, którzy zamierzają włączyć do swoich nowatorskich badań studentów
    I i II roku studiów drugiego stopnia lub IV i V roku jednolitych studiów magisterskich. Konkurs obejmuje sfinansowanie udziału studentów w 20 „uniwersyteckich projektach badawczych”, w każdym z nich student może być zaangażowany przez jeden lub dwa semestry.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w obu konkursach dostępne są na stronie intranetowej ID-UB: idub.intranet.amu.edu.pl w zakładce „Konkursy”.

Zachęcamy do udziału w konkursach. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikami Sekcji Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza.

Więcej informacji o konkursach