Data publikacji w serwisie:

Nowy konkurs w ramach ID-UB: „Konferencje naukowe”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że 15 lutego 2021 r. uruchomiono 15. konkurs w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” obejmujący realizację zadnia 06 „Wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych”:

  • Konkurs 015 – „Konferencje naukowe”  >> )

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz terminów składania wniosków znajdą Państwo na stronie konkursu oraz w Intranecie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx

Zachęcam do korzystania z kolejnej możliwości uzyskania wsparcia finansowego oferowanego w ramach projektu ID-UB.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor


Dear Members of the AMU academic community,

I am pleased to announce that on February 15th , 2021, another, 15th calls for proposals were opened under the "Excellence Initiative - Research University" Programme, covering the implementation of action 06 "Support for participation of

researchers and doctoral students in prestigious international conferences":

  • Call No. 015 - „Scientific conferences”  ( >> )

Detailed information on the conditions of participation and deadlines for submitting applications can be found on the call website and on the Intranet:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx

I encourage you to take advantage of the another financial support offered under the ID-UB Program.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rector