Data publikacji w serwisie:

Nowy konkurs w ramach ID-UB – „Monografie”

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że 18 stycznia 2021 r. uruchomiono 13. konkurs w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” obejmujący realizację zadnia 08 „Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych”:

  • Konkurs 013 – „Monografie”  >> )

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz terminów składania wniosków znajdą Państwo na stronie konkursu oraz w Intranecie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx

Zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania wsparcia finansowego oferowanego w ramach projektu ID-UB.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor


Dear Members of the AMU academic community,

I am pleased to announce that on January 18th, 2021, 13th calls for proposals were opened under the "Excellence Initiative - Research University" Program, covering the implementation of action 08 " Support for publications in prestigious research journals":

  • Call No. 013 - „Monographs”  >> )

Detailed information on the conditions of participation and deadlines for submitting applications can be found on the call website and on the Intranet: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx

I encourage you to take advantage of the financial support offered under the ID-UB Program.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rector