Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu Study@research

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że rozstrzygnięta została III edycja konkursu Study@research (nr 014, zad. 34), adresowanego do studentów I roku studiów drugiego stopnia oraz IV roku jednolitych studiów magisterskich. Jego celem było wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

W konkursie wzięło udział w sumie siedemdziesięciu czterech Wnioskodawców reprezentujących nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, psychologię, pedagogikę, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o sztuce, filozofię oraz nauki o kulturze i religii.

Komisja konkursowa wyłoniła pięćdziesięciu jeden Laureatów, przyznając dofinansowanie trzydziestu sześciu projektom indywidualnym (w wysokości do 5 000 zł) i piętnastu zespołowym, realizowanym przez studenckie grupy badawcze (w wysokości do 10 000 zł). Zwycięskie wnioski charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i oryginalnością poruszanej problematyki.

Laureaci III edycji konkursu Study@research

Spotkanie z Laureatami III edycji konkursu Study@research odbędzie się na platformie MS Teams 12 kwietnia 2021 roku o godz. 14:30.

Wszystkim Laureatkom i Laureatom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy pomyślnej realizacji projektów!