Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie konkursu BESTStudentGrant!

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięta została czwarta edycja konkursu BESTStudentGRANT  (konkurs nr 010, zad. 39). Konkurs skierowany był do studentów pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – najlepszych maturzystów oraz laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy planują realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

W konkursie wzięło udział w sumie dwudziestu czterech uczestników ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, reprezentujących nauki biologiczne i chemiczne, historię, filozofię, literaturoznawstwo, sztuki muzyczne, psychologię, nauki prawne, geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, a także nauki o komunikacji społecznej i mediach. Komisja konkursowa wyłoniła szesnaście osób, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania. Laureaci otrzymają grant w wysokości do 5 tysięcy złotych na realizację autorskiego projektu badawczego. W jego ramach będą mieć możliwość zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy. Lista laureatów znajduje się TUTAJ.

Spotkanie z Laureatami IV edycji konkursu BESTStudentGRANT odbędzie się na platformie MS Teams,
8 stycznia 2021 roku o godz. 11:00.

Serdecznie gratulujemy Laureatkom i Laureatom konkursu BESTStudentGRANT, życząc dalszych naukowych sukcesów i pomyślnej realizacji projektów!