Data publikacji w serwisie:

Spotkanie zespołu zarządzającego projektem Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

26 lutego 2020 r. w gabinecie JMR odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (ID-UB).

Zespół ten tworzą: Rektor Andrzej Lesicki – przewodniczący zespołu, zastępcy przewodniczącego Ryszard Naskręcki i Marek Kwiek oraz Beata Mikołajczyk, Agnieszka Palacz i Marek Nawrocki. Omówiono zasady zarządzania projektem, zakres kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu oraz ustalono harmonogram pracy na najbliższe miesiące.