Data publikacji w serwisie:

Uwaga! Zmiana terminu ogłoszenia listy laureatów

Decyzją Komitetu Sterującego projektu ID-UB przesuwa się termin ogłoszenia listy laureatów konkursów 007 i 008 na 23 listopada 2020 r.

Zmiana ta jest podyktowana wymaganiami administracyjnymi i proceduralnymi związanymi z oceną wniosków.

Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy.