Data publikacji w serwisie:

Weź udział w nowym konkursie ID-UB

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że 28 października otwarto nowy konkurs ID-UB obejmujący dwa zadania projektu:

  • Zadanie nr 6, którego celem jest wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych; oferta konkursowa jest skierowana do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych oraz doktorantów UAM,
  • Zadanie nr 34, którego celem jest opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research; oferta konkursowa jest skierowana do studentów UAM I roku studiów II stopnia lub czwartego roku studiów jednolitych magisterskich.

Budżet  konkursu to łącznie 1 150 000 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na stronie Konkursu w Intranecie:
https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkurs-009.aspx

Zapraszam do korzystania z możliwości finansowania wniosków konkursowych oferowanych w ramach projektu ID-UB.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor