Data publikacji w serwisie:

Zespół Zarządzający w nowym składzie

Od 1 września 2020 r. Zespół Zarządzający Projektem Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza funkcjonuje w nowym składzie.

Skład Zespołu:

  1. prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - Kierownik projektu, Przewodnicząca Zespołu
  2. prof. dr hab. Marek Kwiek - Wiceprzewodniczący
  3. prof. dr hab. Marek Nawrocki - Wiceprzewodniczący
  4. prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
  5. prof. dr hab. Joanna Wójcik
  6. mgr Agnieszka Palacz