CoARA

Logo CoARAW kwietniu 2023 r. Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu przystąpił do Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) i został jednym z sygnatariuszy „Porozumienia w sprawie reformy oceny badań naukowych”.

Sygnatariusze zobowiązują się do przestrzegania wspólnej wizji, zgodnie z którą ocena badań, naukowców i instytucji naukowych uwzględnia różnorodne wyniki, praktyki publikacyjne i działania, które maksymalizują jakość i wpływ badań. Realizacja tej wizji wymaga oparcia praktyk ewaluacyjnych przede wszystkim na ocenie eksperckiej wspieranej odpowiedzialnym wykorzystaniem wskaźników ilościowych.

Zobacz treść porozumienia: "Agreement on reforming research assessment" (.pdf)

Aby dowiedzieć się więcej o koalicji CoARA, odwiedź stronę coara.eu.