Data publikacji w serwisie:

5. konferencja doktorantów pt. „Młodzi naukowcy na uniwersytecie. Obszary zainteresowań badawczych i pasji akademickich”

W dniu 6. grudnia 2019 r., na Wydziale Studiów Edukacyjnych odbędzie się 5. konferencja doktorantów pt. „Młodzi naukowcy na uniwersytecie. Obszary zainteresowań badawczych i pasji akademickich”.

Wykład wprowadzający zatytułowany „Paradygmat jako narzędzie analizy krytycznej” wygłosi prof. dr hab. Amadeusz Krause.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:30 w sali 508 przy ul. Szamarzewskiego 89.

Serdecznie zapraszamy!