Data publikacji w serwisie:

Doskonałość naukowa nie ma płci

Zwrócenie uwagi na problem nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami w różnych aspektach uprawiania nauki to cel konferencji „Doskonałość naukowa nie ma płci”, która odbyła się w piątek, 10 lutego 2023 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Spotkanie organizowali: Akademia Młodych Uczonych PAN wraz z UAM i NCN.

- Konferencja inauguruje długofalowy program pod tym samym tytułem, który ma na celu identyfikację głównych czynników prowadzących do dysproporcji wynikających z płci oraz opracowania rozwiązań, które pozwolą w transparenty i efektywny sposób je zniwelować - mówi prof. Anna Dyrdał, wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji. - Nasza inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i życzliwością środowiska naukowego. Wyniki wieloletnich analiz pokazują problem dysproporcji na tle płci na wielu płaszczyznach aktywności naukowców. Z drugiej strony poprawa warunków pracy i możliwości rozwoju naukowców bez wątpienia przełoży się na jakość badań naukowych prowadzonych w kraju. Problematyka poruszana na konferencji jest bardzo aktualna i dotyka potrzeby wprowadzenia realnych rozwiązań, które mogą być wdrażane zarówno systemowo jak i na poziomie poszczególnych jednostek naukowo-badawczych – dodaje prof. Anna Dyrdał.

Konferencja składała się z czterech części. W pierwszej z nich uczestnicy pochylili się nad zagadnieniem polskiej nauki w aspekcie równego traktowania kobiet i mężczyzn. Następnie omówione zostały wyzwania dla instytucji i zespołów badawczych w perspektywie równości płci. Jedną z prelegentek tej części spotkania była prorektorka ds. nauki UAM prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, która wraz z dr Dominiką Gapską opowiedziała o procesie tworzenia dokumentu Planu Równości Płci dla UAM. Jako trzecią częścią konferencji zaplanowano dyskusję o sytuacji kobiet i mężczyzn w polskiej nauce. Zakończenie wydarzenia to prezentacje przykładów akcji promocyjnych walczących z ukrytymi uprzedzeniami i nierównościami kobiet i mężczyzn w nauce.

Dodatkowe znajdują się na stronie: https://amu.pan.pl/dnnmp/

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048