Data publikacji w serwisie:

Dzień Jakości Kształcenia w Szkole Nauk o Języku i Literaturze

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Rola i znaczenie studentów w badaniach naukowych”, która poświęcona będzie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i integrowania studentów w działalność badawczą. Organizatorem wydarzenia jest Szkoła Nauk o Języku i Literaturze.

Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca o godz. 9.00 na platformie MS Teams w ramach drugiego Dnia Jakości Kształcenia w Szkole Nauk o Języku i Literaturze.

Poniżej prezentujemy program konferencji.

Program konferencji (godz. 9:00-11.00):

  1. Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
  2. Z IFK via Rzym do Makau i Bostonu. O międzynarodowych korzyściach ze studiowania łaciny - prof. Monika Miazek-Męczyńska (WFPiK)
  3. Laboratorium języka i komunikacji w liczbach - dr Rafał Jończyk i mgr Olga Witczak (WA)
  4. „MuMo Stance, czyli jak polscy i niemieccy parlamentarzyści zabierają głos i wyrażają swoje stanowisko" - prof. Maciej Karpiński (WN)
  5. Język w Poznaniu (WN)
  6. Young Linguists' Meeting in Poznan (WA)
  7. Słowianie, my lubim… (WFPiK)
  8. Dyskusja

Link do spotkania

Zachęcamy, aby chęć udziału zgłaszać wcześniej na adres: aniela.pawlak@amu.edu.pl. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa na wskazany adres e-mail, nastąpi dodanie uczestnika do zespołu w MS Teams. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 czerwca do godz. 15.00. W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa, wszyscy chętni do wzięcia udziału w wydarzeniu po wejściu w link do spotkania, najpierw zostaną automatycznie przekierowani do "poczekalni" w MS Teams, a stamtąd dopiero dodani do spotkania.

Zapraszamy!