Data wydarzenia: -

I Ogólnopolska Konferencja dla Doktorantów

Serdecznie zapraszamy doktorantów z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i nauk o literaturze i języku do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Przyszłość i zmiana. Opis, zrozumienie i wyjaśnienie dynamicznej rzeczywistości”, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2024 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Honorowy Patronat nad konferencją objęli: rektor AWSB prof. dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prorektor UAM prof. dr hab. Zbyszko Melosik oraz dziekan prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska.

Podczas konferencji będziemy mogli wspólnie dyskutować nad projektami badawczymi, koncepcjami rozpraw doktorskich oraz metodologią i interpretacją badań.

Bez względu na to, na jakim etapie własnej pracy badawczej jesteście, czekamy na Wasz głos. Podzielcie się z innymi swoim spojrzeniem na wybrane problemy społecznego świata. Spotkanie, dyskusja, nawet spór czy krytyka pomoże nam wszystkim. Wszakże prawda rodzi się w sporze. A czymże innym jest nauka jak nie uporczywym poszukiwaniem prawdy lub prawd, które prowadzą do rozumienia?

Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych, płatnych na konto:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań
77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
w tytule przelewu podając numer subkonta /KN001015/

Miejsce obrad:

  • Ogród Botaniczny UAM
  • Biblioteka Uniwersytecka

Tematyka konferencji

Współcześnie, w sytuacji permanentnej zmiany, zarówno dorosłość, jak i młodość oraz dzieciństwo stały się swoistymi polami, po których kroczymy niepewnie, gdyż nasze tradycyjne, znane i oswojone przez socjalizację, wychowanie, rodzinę, grupę rówieśniczą wzorce zachowań, utraciły swą jednoznaczność, bezpieczną pewność oraz oparcie w tradycji. Wydaje się, że nieodłączną częścią tej zmiany powinno być poczucie odpowiedzialności zarówno za jej przebieg, jak i konsekwencje. Niestety mamy do czynienia ze swoistym paradoksem. My, autorzy tej zmiany, także sobie z nią, z jej następstwami oraz niezwykłą wprost dynamiką nie radzimy. A dzieci, młodzież i młodzi dorośli oczekują wsparcia od nas – swoich rodziców, nauczycieli, wychowawców. Brakuje nam wspólnej wizji naprawy tego, co zmieniło się w sposób rujnujący poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Projekty badawcze Doktorantek i Doktorantów wpisują się w obszar tych zagadnień. Podzielcie się nimi z nami podczas I Ogólnopolskiej Konferencji dla Doktorantów.

Język konferencji: polski

Program konferencji

W ramowym planie proponujemy:

  1. Warsztaty i konsultacje metodologiczne
  2. Sesje wykładowe
  3. Networking umożliwiający nawiązanie kontaktów i włączenie doktorantów w struktury sieci naukowych.
  4. Panele doktorantów

Pobierz program konferencji [PDF]

Rejestracja na wydarzenie

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza online do dnia 19.V.2024.

Typy udziału: Doktoranci mogą zgłosić chęć wygłoszenie referatu. Udział z referatem nie jest jednak obligatoryjny i można zadeklarować udział bez referatu.

Serdecznie zapraszamy!