Data wydarzenia: -

I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej pt. „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii w Poznaniu w dniach 15-16 maja 2019 roku.

Udział w wydarzeniu mogą wziąć naukowcy i praktycy reprezentujący różne dziedziny i dyscypliny związane z rodzicielstwem. Konferencja ma być w założeniu sposobnością do wymiany wielostronnych doświadczeń w tym obszarze. Jednocześnie organizatorzy chcą zadbać o to, co ich zdaniem jest kluczowe podczas takich spotkań tj. czas na spokojne i rzetelne przedstawienie swoich wystąpień oraz na merytoryczną dyskusję.

Zapraszamy do zgłaszania swoich wystąpień lub do rejestracji jako uczestnik bierny. Zgłoszenia do dnia 15 lutego 2019 roku. Więcej szczegółów na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: http://parent-konferencja.home.amu.edu.pl/

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego z organizatorami: parent@amu.edu.pl.