Data publikacji w serwisie:

I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla przedsiębiorców - Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy

I Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla przedsiębiorców - Kontrola MŚP a zasada zaufania państwa do przedsiębiorcy stanowi wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tematyka konferencji nawiązuje do zmian w obszarze prawa publicznego, w szczególności w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Przyjęcie powyższego aktu prawnego stanowiło kluczowy element reformy instytucjonalnej otoczenia biznesu, składającej się na pakiet zmian określanych mianem „Konstytucji Biznesu”. W rezultacie nowe przepisy doprowadziły do rewizji ram prawnych, które przez ponad dekadę wyznaczały standardy podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem organizowanego wydarzenia, jest nie tylko umożliwienie wymiany poglądów w gronie naukowców, ale także wśród praktyków – przedstawicieli organów administracji publicznej, osób wykonujących zawody prawnicze, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz przedsiębiorców.

Przedmiotem debaty podczas Konferencji będą zarówno zagadnienia systemowe, jak i określone sfery kontroli, które są szczególnie istotne dla MŚP, tj. kontrola podatkowa, kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz kontrola związana z udzielaniem pomocy publicznej, w tym z rozliczaniem środków unijnych.

PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI

Integralną częścią Konferencji będzie panel studencko-doktorancki. Celem tego wydarzenia jest stworzenie forum dla młodych naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z kontrolą przedsiębiorców.

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie 3 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, w budynku Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań).

REJSESTRACJA

Udział w Konferencji jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o rejestrację najpóźniej do dnia 28 listopada 2019 r. poprzez formularz dostępny tutaj: https://rzecznikmsp.gov.pl/rejestracja-prawo-dla-przedsiebiorcow/

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej https://rzecznikmsp.gov.pl/prawo-dla-przedsiebiorcow. Zachęcamy również do zapoznania się z filmem promującym to wydarzenie na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S3heorJRlIs.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres konf.msp@amu.edu.pl.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
program-konferencji-_3.12.2019_v8_final.pdf 26.11.2019 Unknown
PDF
Pobierz PDF program-konferencji-_3.12.2019_v8_final.pdf(189.4 KB)