Data wydarzenia: -

II konferencja naukowa z cyklu CZŁOWIEK – JĘZYK – PRAWO

20-21 października br. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Człowiek – Język – Prawo, zatytułowana Języki prawa – Prawa języka, organizowana przez Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM.

Przedstawiciele różnych dziedzin nauki, osoby zatrudnione w jednostkach sektora administracyjnego i kancelariach prawnych poddadzą refleksji rozmaite kwestie dotyczące specyfiki językowej dokumentów prawa, a także prawnych uwarunkowań determinujących istnienie określonych języków.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zobacz program konferencji (.pdf)